Monday, 8 August 2016

Hà cớ gì các thủ tướng cứ xin chữ Vũ quốc sư?

Đoạn dưới đây chép của Bùi Hoàng Tám:
(http://trannhuong.net/tin-tuc-41369/chuyen-cu-vu-khieu-tang-cau-doi.vhtm)
*****************************************************

Cách đây mấy năm, cụ đã từng tặng hai đôi câu đối cho Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng với những dòng chữ đầy kính trọng:
“Kính tặng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, lá cờ đầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc”
“Ái Quốc Thân Dân, Một Tấm Trung Can Trời Phật Tỏ.
Hùng Tâm Tráng Chí, Ngàn Thu Sự Nghiệp Núi Sông Ghi”.
Câu đói thứ hai, cụ viết: “Kính tặng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, người đầy đủ tài năng, trí tuệ và tâm huyết trên cả lĩnh vực nội trị và ngoại giao”.
“Nội Trị Anh Minh, Giữ Vững Sơn Hà Cho Vạn Đại
Ngoại Giao Chính Nghĩa, Kết Thân Bằng Hữu Khắp Năm Châu”
.
Gần đây, cụ lại tặng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc:
"Tể tướng giáng trần, chí tráng tâm hùng Xuân mãi mãi;
Anh hùng nhập thế, dân an quốc thái Phúc vô biên".


 **********************************************

Phu Đổ Rác nhận thấy chuyện Khiêu dốt chữ và hay nịnh không có gì mới lạ. Chuyện không mới nhưng vẫn lạ là chuyện các tể tướng cứ đến xin sấm của trạng Vũ. Các ngài muốn phát ra tín hiệu gì, thông điệp gì, cho ai? Phải chăng các ngài muốn quần thần noi gương Vũ Khiêu đời đời ăn lộc nước? Hay các ngài chỉ muốn bày tỏ lòng trung tín, lập trường kiên định của chính các ngài?


1 comment:

  1. Ông Vũ Khiêu đã 90 mươi tuổi có dư.Có đóng góp cho đất nước.những điều đó đã được chứng minh.Anh Tám và một số văn xí hình như ghen ăn tức khí mà đánh ông.Tài chắc chả bằng ông,khí khái cũng chỉ là lên gân cho nó có hạng.Nếu nói ông Khiêu dốt thì xin hỏi anh Tám nhận là gì?Đừng quá khiêm tốn mà thành vật nhé!

    ReplyDelete